חכם לב יקח מצוות

תלמוד תורה מבשר טוב לילדי תימן

השתתפות בתשלומים

חשבון חשמל בגן ילדים - 3,328 ש"ח

השתתפות בתשלום חשבון החשמל מאפשר לילדים ללמוד בשמחה באורות גדולים ובאוירה נעימה. ניתן לצרף בקשה לתפילה ולברכה וכל מישאלה. תזכו למצוות ולכל הברכות.

  

3328

השתתפות בדמי השכירות של התלמוד תורה התימני 9000 ש"ח לחודש

השתתפות בתשלום שכר הדירה. ניתן לצרף בקשה לתפילה ולברכה וכל משאלה. תזכו למצוות ולכל הברכות.

  

9000

עיקול בבנק על חוב ארנונה של גן הילדים 19000 ש”ח

מצב חירום. העיקול אינו מאפשר ניהול של חשבון הבנק. תזכו למצוות ולכל הברכות.

  

19000

הבל קדוש של ילדי תימן לברכה לרפואה וישועה

קריאת תהילים על ידי ילדי הגן התימני לרפואה וישועה

קריאת התהלים וברכה מאת מארי גמליאל וילדי הגן. זכות הלימוד והתפילות של הילדים הטהורים יעמוד לזכות התורם ובני ביתו, לבריאות ופרנסה נחת ושמחה לכל המשפחה.

  

360

קריאת משניות לעילוי נשמת על ידי ילדי הת"ת התימני

לימוד משניות כוחן להועיל לנפטר ולהצילו מעונשים ובמיוחד ילדי תימן הטהורים יעמדו לזכות הנפטר.

  

180

יום לימודים בת"ת לע"נ

יום לימודים כולל לימוד משניות וקריאת תהילים. שבכוחן להועיל לנפטר ולהצילו מעונשים ובמיוחד הבל קדוש של ילדי תימן הטהורים יעמדו לזכות הנפטר.

  

540

תשלום דמי השכירות החודשיים בגן הילדים.

זכות הלימוד והתפילות של הילדים הטהורים יעמוד לזכות התורם ובני ביתו, לבריאות ופרנסה נחת ושמחה לכל המשפחה.

  

7600

הת"ת במצוקה קשה עם חובות גדולים ולפני ניתוק החשמל.
להעברה בנקאית: חשבון מתימן יבוא בנק מסד סניף 515 חשבון מס. 302864.
ציינו כתובת מייל לקבלה עם סעיף 46. ושלחו שמות לברכת המארי והילדים.


אח יקר. עצור והתבונן.
יהדות תימן בגלות הקשה והארוכה למעלה מאלפיים שנה במסירות נפש שמרה על המורשת העתיקה ועל רוח היהדות הטהורה.
עלינו לארצנו בשירה ובשמחה, להקים את המדינה. אך בכאב לב ראינו באובדן התורה, איך אוצרות תימן היקרים, הולכים ונעלמים.
אין טעם בבכיות צריך לשקם ההריסות.
תלמוד תורה מבשר טוב הוקם במטרה להחיות את המורשת הנפלאה ולהצילה מאבדון הסופי.
הילדים הנפלאים זרע קדושים שמחים לקיים את השליחות הגורלית לעם היהודי, ללכת בדרך אבותינו הקדושים נ"ע.
אל תוותר על חלקך בהחייאת מורשת תימן העתיקה והמפוארת.
שלח את תרומתך לעזור לילדים להמשיך את דרך אבותינו הקדושים.