הת"ת במצוקה קשה עם חובות גדולים ולפני ניתוק החשמל.
להעברה בנקאית: חשבון מתימן יבוא בנק מסד סניף 515 חשבון מס. 302864.
ציינו כתובת מייל לקבלה עם סעיף 46. ושלחו שמות לברכת המארי והילדים.