אנחנו מבקשים מה' בסליחות עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חטאו. 
מה אנחנו עושים למען התינוקות?